Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4286/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4314/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4313/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4305/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4289/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4288/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4287/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4276/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4277/15-12-2014 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4255/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4273/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4261/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
12-12-2014 12-12-2014 ΠΟΛ. 1254/ 11-12-2014 Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4...
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4038 / 12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4244/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4039/12-12-2014 EIΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4253/12-12-2014 ΚΒΣ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4043/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4042/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4041/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4040/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4247/12-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4248/12-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΠΟΛ. 1252/10-12-2014 Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολ...
12-12-2014 12-12-2014 Πρόσκληση για Προϊσταμένους Επιπέδου Τμήματος Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών (ΓΓΔΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Τμήματος, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Γενικής...
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4251 / 12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4245/12-12-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4250/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4252/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4249/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 82/12-12-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11-12-2014 11-12-2014 ΠΟΛ. 1247/27-11-2014 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα σεισμόπληκτα ακίνητα των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας για τα έτη 2014 και 2015.
11-12-2014 11-12-2014 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων θέσεων Προϊσταμένων οργαν.μονάδων επιπ.Τμήματος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος
11-12-2014 11-12-2014 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου
11-12-2014 11-12-2014 Διευκρινίσεις για την υποβολή των Σ.Κ. για τις συναλλαγές του 2013 Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013
11-12-2014 11-12-2014 ΠΟΛ. 1248/02-12-2014 ΠΟΛ. 1248/02-12-2014: Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
11-12-2014 11-12-2014 ΠΟΛ. 1251/05-12-2014 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.
11-12-2014 11-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4037 / 11-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2014 11-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4036 / 11-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2014 11-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4035 / 11-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2014 11-12-2014 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/12/2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ
11-12-2014 11-12-2014 ΔΤ: Διευκρινίσεις για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορ.εισοδ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/12/2014: Διευκρινίσεις για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
10-12-2014 10-12-2014 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
10-12-2014 10-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4034 / 10-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-12-2014 10-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4033 / 10-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-12-2014 10-12-2014 ΔΤ: Καταγραφή των βασικών λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/12/2014: Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα «Καταγραφή των βασικών λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.»
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4032/09-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4019/09-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4031/09-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ