Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-11-2016 17-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3839/17-11-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
17-11-2016 17-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3838/17-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2016 17-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3834/17-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2016 17-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3836/17-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
17-11-2016 17-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3835/17-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2016 17-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3843/17-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 366/16-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 364/16-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΔΟΗΜΑΤΟΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 472/16-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 365/16-11-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 362/16-11-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 363/16-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 176/16-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 471/16-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 175/16-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 359/16-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 361/16-11-2016 ΚΒΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 360/16-11-2016 ΦΠΑ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1385/15-11-2016 Φ.Π.Α.
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1386/15-11-2016 ΚΒΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΚΟ ΕΚΚ-ΚΟ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν. 3888_2010
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1382/15-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1383/15-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1381/15-11-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 470/15-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2016 15-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1387/15-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3833/15-11-2016 ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3832/15-11-2016 ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3829/15-11-2016 Φ.Μ.Α.Π.
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3831/15-11-2016 ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3830/15-11-2016 Φ.Μ.Α.Π.
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3826/15-11-2016 Φ.Μ.Α.Π.
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3828/15-11-2016 Φ.Μ.Α.Π.
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3827/15-11-2016 Φ.Μ.Α.Π.
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3824/15-11-2016 ΚΒΣ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3825/15-11-2016 Φ.Μ.Α.Π.
15-11-2016 15-11-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3823/15-11-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1384/15-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1388/15-11-2016 Κ.Β.Σ. ,ΦΠΑ, Φ.Ε., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 174/15-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΤ: Συμψηφισμοί ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/11/2016: Συμψηφισμοί
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3811/14-11-2016 ΕΛΠ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3813/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3812/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 469/14-11-2016 ΑΙΤΗMA ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3810/14-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν. 4174/2013
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 466/14-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3820/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3819/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1375/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1372/14-11-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ