Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38 / 27-1-2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97,ΕΙΔ.ΧΡΗΜ.ΚΥΡ.
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 181 / 27-1-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44 / 27-1-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 187 / 27-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 188 / 27-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 43 / 27-1-2016 ΚΒΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 42 / 27-1-2016 ΚΒΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46 / 27-1-2016 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ.
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 184 / 27-1-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 180 / 27-1-2016 ΕΝΦΙΑ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 186 / 27-1-2016 ΚΒΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 185 / 27-1-2016 ΚΒΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39 / 27-1-2016 KΒΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 179 / 27-1-2016 ΚΒΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40 / 27-1-2016 KΒΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41 / 27-1-2016 KΒΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7 / 27-1-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 190 / 27-1-2016 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45 / 27-1-2016 ΚΒΣ – ΦΠΑ – ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 189 / 27-1-2016 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182 / 27-1-2016 Κ.Β.Σ.
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169 / 27-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΧΑΡΤ/ΜΟ-ΕΤΑΚ-ΦΑΠ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡ.4 Ν.2523
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183 / 27-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48 / 27-1-2016 EIΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47 / 27-1-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169 / 27-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΧΑΡΤ/ΜΟ-ΕΤΑΚ-ΦΑΠ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡ.4 Ν.2523
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183 / 27-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182 / 27-1-2016 Κ.Β.Σ.
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182 / 27-1-2016 Κ.Β.Σ.
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183 / 27-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
27-01-2016 27-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169 / 27-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΧΑΡΤ/ΜΟ-ΕΤΑΚ-ΦΑΠ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡ.4 Ν.2523
26-01-2016 26-01-2016 ΠΟΛ. 1013/21-01-2016 Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160 / 26-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144 / 26-1-2016 ΦΠΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142 / 26-1-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 165/26-01-2016 ΕΝΦΙΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152 / 26-1-2016 Φ.Π.Α.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148 / 29-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡ.ΑΝΑΜΟΡΦ. 2015
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162 / 26-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161 / 26-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151 / 26-1-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149 / 26-1-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ