Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1360/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1359/11-11-2016 Κ.Β.Σ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 465/11-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 172/11-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3802/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3801/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1349/11-11-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6,4 Ν.2523/97
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3800/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΝΟΥ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1365/11-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3804/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1369/11-11-2016 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1350/11-11-2016 Κ.Φ.Δ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1364/11-11-2016 Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1363/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1352/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1351/11-11-2016 Κ.Φ.Δ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 353/11-11-2016 Φ.Μ.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 322/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 322/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 464/10.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3790/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3794/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3793/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3792/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3791/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3789/10-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 462/10-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 463/10-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3788/10-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3785/10-11-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α.
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3787/10-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3786/10-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3784/10-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
09-11-2016 09-11-2016 Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου επιπ.Γενικής Δ/νσης,Γεν.Δ/νσης Φορολ.Διοίκ ΔΔΑΔ Γ 1161500 ΕΞ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, της Γενικής...
09-11-2016 09-11-2016 Δ.ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824... Δ.ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Ο...
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 461/09.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 352/09-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 351/09-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 350/09-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 349/9-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 459/09-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 460/09-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3783/9-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΤ:ΝΕΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ ΚΑΙ ΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/11/2016:ΝΕΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ ΚΑΙ ΔΟΥ
08-11-2016 08-11-2016 Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού... ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1345/8-11-2016 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α. – ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ- ΦΟΡΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1339/08-11-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3777/08-11-2016 Κ.Β.Σ 2011
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3775/08-11-2016 Άρθρο 54 Ν.4174/2013
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1340/08-11-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ