Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-04-2014 09-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 724/09-04-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
09-04-2014 09-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 153 / 9-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-04-2014 09-04-2014 ΠΟΛ. 1096/ 08-04-2014 Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδι...
09-04-2014 09-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 722 / 9-4-2014 ΚΒΣ ΦΠΑ
09-04-2014 09-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 718/09-04-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
09-04-2014 09-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 719/09-04-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713/08-04-2014 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 712 / 8-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 717 / 8-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 716 / 8-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 151 / 8-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711 / 8-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710 / 8-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 8-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703/08-04-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 152/08-04-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 714/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 715/08-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692 / 7-4-2014 ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696/07-04-20 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 688/07-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685/07-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 687/07-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686/07-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693 / 7-4-2014 ΕΛ.Γ.Α.
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694 / 7-4-2014 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ.
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684/7-4-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2014 07-04-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 690/07-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
07-04-2014 07-04-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 689/07-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695/07-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 150/07-04-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691/07-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683/07-04-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 699/07-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698/07-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697/07-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 664 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674 / 4-4-2014 ΦΑΠ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 676/04-04-14 ΚΒΣ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 665 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 666 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 667 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ