Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3120/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3128/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3126/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3125/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3130/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3131/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3116/14-9-2016 ΚΦΑΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3129/14-9-2016 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3127/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3124/14-9-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3123/14-9-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3122/14-9-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3121/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3119/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3118/14-9-2016 ΚΦΑΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3117/14-9-2016 ΚΦΑΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3115/14-9-2016 ΚΦΑΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ) ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ)
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3098/13-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 998/13-09-2016 ΠΕΠ ΚΒΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 997/13-09-2016 ΦΠΑ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3088/13-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3097/13-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 996/13-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 995/13-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 994/13-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 993/13-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ν. 4174/13
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3093/13-9-2016 ΚΒΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3096/13-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3095/13-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3094/13-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3092/13-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3090/13-09-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3091/13-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3089/13-09-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-09-2016 13-09-2016 Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις
13-09-2016 13-09-2016 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ Ι.Χ. ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/09/2016: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ Ι.Χ. ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3088/13-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3080/12-09-2016 Πρόστιμο άρθρου 54 του ν. 4174/2013
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3081/12-09-2016 Κ.Β.Σ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3043/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3078/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3064/12-09-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3058/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3044/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3041/12-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (άρθρου 8ν.1882/90)
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3042/12-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (άρθρου 8ν.1882/90)
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3036/12-09-2016 Κ.ΒΣ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3038/12-09-2016 Φ.Π.Α.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3037/12-09-2016 Φ.Π.Α.