Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1408/14.02.2017 ΕΝΦΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1409/14.02.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 10/14-02-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1402/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΑΦ Β 1015698 ΕΞ 2017 ΔΕΑΦ Β 1015698 ΕΞ 2017: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση ευρεθέντος αυτοκινήτου οχήματος σε ασφαλ...
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1446/14-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1437/14-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1445/14-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1440/14-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1439/14-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1438/14-2-17 ΕΝΦΙΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1407/14-02-2017 Φ.Μ.Α.
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1433/14-02-2017 Εισόδημα - ΦΠΑ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 11/14-02-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505/13-02-2017 ΦΠΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504/13-02-2017 ΚΒΣ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503/13-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν 2523/1997
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 497/13-02-2017 ΔΩΡΕΑ/ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502/13-02-2017 EIΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 494/13-02-2017 Φ.Μ.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 496/13-02-2017 Φ.Μ.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495/13-02-2017 ΔΩΡΕΑ/ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493/13-02-2017 Φ.Μ.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1394/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – Ε.Τ.Α.Κ.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1380/13-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1393/13-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1382/13-2-2017 ΦΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1381/13-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1377/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1378/13-02-2017 ΕΝΦΙΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509/13-02-2017 Κ.Β.Σ.- Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508/13-02-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501/13-02-2017 ΚΒΣ- Φ.Ε.-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ- Φόρος υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506/13-02-2017 Φ.Ε. - Φ.Π.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1399/13-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1401/13-02-2017 ΕΝΦΙΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1396/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1398/13-02-2017 ΚΒΣ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1397/13-02-2017 ΕΝΦΙΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1395/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511/13-02-2017 Φ.Π.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512/13-02-2017 Κ.Β.Σ.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 499/13-2-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500/13-2-2017 Φ.Π.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1390/13-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ