Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 224/12-1-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 223/12-1-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 221/12-1-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 220/12-1-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 219/12-1-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193 /12-01-2017 ΕΙΔ. ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘ.8
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 211/12-01-2017 ΕΝΦΙΑ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 198/12-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 195/12-01-2017 ΕΝΦΙΑ 2016
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 194/12-01-2017 ΕΝΦΙΑ 2016
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101/12-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 189/12-01-2017 ΦΠΑ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102/12-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 Δ. ΟΡΓ. Α 1172299 ΕΞ 2016 /29-11-2016: "Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν... Δ. ΟΡΓ. Α 1172299 ΕΞ 2016 /29-11-2016: "Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε...
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 184/11-01-2017 ΕΝΦΙΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79/11.01.2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 185/11-01-2017 ΕΝΦΙΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 180/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182/11-01-2017 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 181/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 176/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 179/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 178/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 177/11-01-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169/11-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 175/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 174/11-01-2017 ΕΝΦΙΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 173/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 172/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 171/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 186/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΠΟΛ. 1180/06-12-2016 ΠΟΛ. 1180/06-12-2016: Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 72/11-01-2017 Φ.Π.Α.
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 75/11-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.αρ.6 Ν.2523/97
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 74/11-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.αρ.6 Ν.2523/97
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73/11-01-2017 Φ.Π.Α.
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68/11-01-2017 Κ.Β.Σ.
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 71/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 69/11-01-2017 Κ.Β.Σ.
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/11-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/11-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 170/11-01-2017 Κ.Β.Σ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/11-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 77/11-01-2017 ΕΝΦΙΑ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 76/11-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/11-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8/11-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ