Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3602/10-11-2014 ΦΑΠ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3610/10-11-2014 Κ.Β.Σ. - ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3604/10-11-2014 ΦΑΠ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3603/10-11-2014 ΦΑΠ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3612/10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3609 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3608 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3607 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3606 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3605 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3594 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3593 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3616/10-11-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3622/10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3596/10-11-2014 ΦΠΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3613/10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, EIΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3598/10-11-2014 ΦΠΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3597/10-11-2014 ΚΒΣ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3611 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3621 / 10-11-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3615 / 10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3624/10-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3623/10-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3625/10-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔT: Κατάσχεση 10.750.000 λαθραίων τσιγάρων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/10/2014: Κατάσχεση 10.750.000 λαθραίων τσιγάρων.
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3595/10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3619/10-11-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3620/10-11-2014 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3599/10-11-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3601/10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3600/10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3614/10-11-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-11-2014 10-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3617/10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2014 10-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3618/10-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2014 07-11-2014 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος
07-11-2014 07-11-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ)
07-11-2014 07-11-2014 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3584/07-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3585 / 7-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3583 / 7-11-2014 ΦΠΑ
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3582 / 7-11-2014 KBΣ
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3581 / 7-11-2014 ΦΠΑ
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3590/07-11-2014 Εισόδημα
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3587/07-11-2014 Εισόδημα
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3589/07-11-2014 Εισόδημα
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3588/07-11-2014 Εισόδημα
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3591/07-11-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-11-2014 07-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3592/07-11-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-11-2014 07-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3586/07-11-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3576 / 6-11-2014 ΚΒΣ