Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1638/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1637/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 560/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 567/21-02-2017 ΦΠΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565/21-02-2017 Κ.Β.Σ.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 564/21-2-2017 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1654/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 558/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1631/21-02-2017 ΚΒΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1633/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 568/21-02-2017 ΚΒΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 557/21.02.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 561/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 556/21.02.2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 555/21.02.2017 ΦΠΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 554/21.02.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1649/21-2-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 553/21.02.2017 ΚΒΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1635/21-2-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1645/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1634/21-2-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1632/21-02-2017 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν.4337/2015,ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1629/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1630/21-02-2017 Κ.Β.Σ.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1625/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1628/21-02-2017 Φ.Π.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1627/21-02-2017 Φ.Π.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1626/21-02-2017 Πρόστιμο άρθρου 10 ν. 1809/1988 & άρθρου 5 του ν. 2523/97
20-02-2017 20-02-2017 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/02/2017: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 546/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 548/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 547/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1617/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 545/20-02-2017 Φ.Ε.Ν.Π.
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1618/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1608/20.02.2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1616/20-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1613/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1612/20-02-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1611/20-02-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1610/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗMA
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1609/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1602/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1607/20.02.2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1605/20-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1571/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1594/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1593/20-02-2017 Πρόστιμο του άρθρου 7 παρ. 3 β΄ ν.4337/2015
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1572/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ