Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 29-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 116/29-11-13 Φ.Α.Π.
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 117/29-11-13 Κ.Β.Σ.
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 105/29-11-2013 ΦΠΑ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110/29-11-2013 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107/29-11-2013 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
28-11-2013 28-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102/28-11-2013 ΦΑΠ
28-11-2013 28-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111 / 28-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2013 28-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110 / 28-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2013 28-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101/28-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2013 28-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 28-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100 / 27-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 27-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2013 27-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101 / 27-11-2013 Φόρος εισοδήματος
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 26-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 26-11-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100/26-11-2013 ΦΑΠ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99/26-11-2013 ΦΑΠ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 98/26-11-2013 ΦΑΠ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97/26-11-2013 Κ.Β.Σ.
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94 / 26-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2013 25-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 25-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ)
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 89 / 22-11-2013 ΦΠΑ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 90 / 22-11-2013 ΚΒΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95/22-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 93/22-11-13 ΚΒΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 94/22-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 91/22-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 92/22-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89 / 22-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86 / 22-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Κ.Β.Σ.
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87 / 22-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-11-2013 22-11-2013 Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. τιμολογίου προηγούμενης χρήσης Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. τιμολογίου προηγούμενης χρήσης
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88/06-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ - ΦΠΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85/21-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 86/21-11-2013 ΑΚΙΝΗΤΑ