Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-08-2015 10-08-2015 ΔΕΑΦ Β1107041 ΕΞ2015 : Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον... Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
10-08-2015 10-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 49 / 8-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ
10-08-2015 10-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 50 / 10-8-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48 / 7-8-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46 / 7-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47 / 7-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44 / 7-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45 / 7-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΑΦ Β1106280 ΕΞ2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013.
07-08-2015 07-08-2015 Δ14Α 1106750 ΕΞ 2015/07-08-2015: Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση... Δ14Α 1106750 ΕΞ 2015/07-08-2015: Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας.
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3287/07-08-15 ΕΝΦΙΑ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3286/07-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3288/07-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/07-08-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-08-2015 06-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41 / 6-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-08-2015 06-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 43 / 6-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-08-2015 06-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 42 / 6-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-08-2015 06-08-2015 Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 18772/06-08-2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης δαπάνης που... Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 18772/06-08-2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης δαπάνης που καταβάλλεται για την απόκτηση της άδειας αποκλειστικής εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών προιόντων.
06-08-2015 06-08-2015 ΔΤ: 3.672 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ 3.672 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ από 27/07/2015 έως 02/08/2015
06-08-2015 06-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3285/06-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΤ: Παράταση για τις καταστάσεις που υποβάλλονταν με εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Παράταση για τις καταστάσεις που υποβάλλονταν με εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΤ: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3274/05.08.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3279/05.08.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3278/05.08.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3277/05.08.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3276/05.08.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3275/05.08.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3281/05-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3280/05-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3284/05-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3273/05-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3283/05-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-08-2015 05-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3282/05-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-08-2015 04-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3267/04-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-08-2015 04-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3268/04-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-08-2015 04-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3269/04-08-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
04-08-2015 04-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3272/04-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-08-2015 04-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3271/04-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-08-2015 04-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3270/04-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-08-2015 03-08-2015 ΔΤ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
03-08-2015 03-08-2015 ΠΟΛ. 1170/30-07-2015 Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων το έτος 2014.
03-08-2015 03-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40 / 3-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-08-2015 03-08-2015 ΔΤ: Επεισόδιο κατά την διενέργεια ελέγχου στη Ρόδο και κατάσχεση αδήλωτης... Κατάσχεση αδήλωτης ταμειακής μηχανής που εξέδιδε πλαστές αποδείξεις σε ξενοδοχείο στη Μύκονο και παρεμπόδιση υπαλλήλων της ΔΟΥ Ρόδου κατά τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου
03-08-2015 03-08-2015 ΔΤ: Σύλληψη υπαλλήλου Δ.Ο.Υ. ΔΤ: Σύλληψη υπαλλήλου Δ.Ο.Υ.
03-08-2015 03-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3264/03-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-08-2015 03-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3266/03-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-08-2015 03-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3265/03-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-08-2015 03-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3262/03-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-08-2015 03-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3263/03-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ