Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-07-2015 21-07-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/07/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κ.Φ.Ε.
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3098/21-7-15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/21-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3120/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3119/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3118/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3110/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3117/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3116/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3115/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3114/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3113/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3112/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3111/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
20-07-2015 20-07-2015 ΠΟΛ. 1151/14-07-2015 ΠΟΛ. 1151/14-07-2015: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ...
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3097 / 20-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3094 / 20-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3096 / 20-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3095 / 20-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από... ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 ...
20-07-2015 20-07-2015 ΔΤ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 26 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/07/2015: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 26 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
20-07-2015 20-07-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/07/2015: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
20-07-2015 20-07-2015 ΔΤ: ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/07/2015: ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3092/20-07-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4, 5 Ν. 2523/1997
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3093/20-07-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3090/20-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3091/20-07-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4, 5 Ν. 2523/1997
17-07-2015 17-07-2015 ΔΤ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/07/2015: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/07/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘ...
17-07-2015 17-07-2015 ΔΤ: ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/07/2015: ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΠΟΛ. 1160/17-07-2015 ΠΟΛ. 1160/17-07-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη δι...
17-07-2015 17-07-2015 ΠΟΛ. 1159/17-07-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015).
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3 / 17-7-2015 ΦΠΑ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3071/17-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3073/17-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3072/17-7-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3084/17-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3083/17-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3079 / 17-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3080 / 17-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3077 / 17-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3078 / 17-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25 / 17-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (επίδομα βιβλιοθήκης)
17-07-2015 17-07-2015 ΔΤ: AΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/07/2015: AΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΔΑΔ Γ 1096953 ΕΞ2015 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΑΦ Α 1096855ΕΞ2015:Φορολογική μεταχείριση α)μερίσματος δικηγόρων... ΔΕΑΦ Α 1096855ΕΞ2015: Φορολογική μεταχείριση α)μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β)αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματ...
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3082/17-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3074/17-07-2015 Κ.Β.Σ.
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3075/17-07-2015 Κ.Β.Σ.