Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3531/31-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3430/31.10.2014 Κ.Β.Σ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3534 / 31-10-2014 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3533 / 31-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3532 / 31-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2014 31-10-2014 ΠΟΛ.1227/15-10-2014 Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων.
31-10-2014 31-10-2014 ΠΟΛ.1215/30-09-2014 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3535/31-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΤ: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/10/2014: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ
30-10-2014 30-10-2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846)... Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄-Επιστ...
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3501/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3528/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3503/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3502/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3465/30-10-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3500/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3499/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3498/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3497/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3482/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3481/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3466/30-10-14 ΦΠΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3493/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3494/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3461/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3492/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3509/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3510/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3467 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3523 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3479/30-10-2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3504/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3491/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3490/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3489/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3456/30-10-2014 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2010
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3480 / 30-10-2014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3463 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3464 / 30-10-2014 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3505/30-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3457/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3514 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3512 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3511 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3508 / 30-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3507 / 30-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3506 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3468 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3513/30-10-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3520/30-10-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ