Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 467 / 18-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45 / 18-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ - ΦΠΑ
17-02-2016 17-02-2016 Δ.T.: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 453/17-02-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 459/17.02.2016 Ενφια 2015
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 451/17-02-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 452/17-02-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 453 / 17-2-2016 ΕΝΦΙΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123 / 17-2-2016 ΚΒΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 122 / 17-2-2016 ΕΝΦΙΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 464 / 17-2-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466 / 17-2-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 463 / 17-2-2016 KBΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 457 / 17-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 465 / 17-2-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 456 / 17-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 451 / 17-2-2016 ΕΝΦΙΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 458 / 17-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ.
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 462 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 455 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 454 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 450 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 443 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 449 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 460 / 17-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 09 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 08 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 461 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 462 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 461 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 462 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 462 / 17-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 121 / 16-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ 2014
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 445 / 16-2-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
16-02-2016 16-02-2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846)... Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση...
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 446 / 16-2-2016 ΚΦΑΣ
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 120 / 16-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 119 / 16-2-2016 Φ.Π.Α.
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 447 / 16-2-2016 Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Δ.
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 118 / 16-2-2016 Ε.Λ.Π. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 07 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 448 / 16-2-2016 ΚΒΣ
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 448 / 16-2-2016 ΚΒΣ
15-02-2016 15-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 436 / 15-2-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
15-02-2016 15-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 442/15-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2016 15-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 442 / 15-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2016 15-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 438 / 15-2-2016 Κ.Β.Σ.
15-02-2016 15-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 437 / 15-2-2016 Κ.Β.Σ.