Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 159/18-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 157/18-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5517/18-10-2017 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5516/18-10-2017 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5515/18-10-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5512/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5514/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5513/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5510/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5511/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5507/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5509/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5508/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5504/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5506/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5505/18-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5501/18-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν4174/2013 & ΑΡΘ. 4 Ν.2523/1997
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5503/18-10-2017 ΕΝΦΙΑ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5502/18-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν4174/2013 & ΑΡΘ. 4 Ν.2523/1997
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5500/18-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν4174/2013
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5498/18-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5499/18-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5497/18-10-2017 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5495/17-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5496/17-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5491/17-10-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5494/17-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5493/17-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5492/17-10-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5487/17-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & Φ.Π.Α
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5490/17-10-2017 Φ.Μ.Υ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 4 Ν.2523/1997 & ΑΡΘ. 36 Ν.2238/1994 – Κ.Β.Σ – Κ.Φ.Δ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5489/17-10-2017 Ε.Τ.Α.Κ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5488/17-10-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072/17-10-2017 ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5485/16-10-2017 ΦΜΑ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5486/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5484/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5482/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΦΑ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5483/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Ε.Φ.Α - Ε.Τ.Α.Κ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5478/16-10-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5481/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5480/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5479/16-10-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2069/16-10-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΚΒΣ -ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5477/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
16-10-2017 16-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2071/16-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2070/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2062/13-10-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2064/13-10-2017 Ε.Τ.ΑΚ. – Φ.Α.Π.
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2063/13-10-2017 Κ.Φ.Δ.