Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2689 / 26-7-2016 Κ.Β.Σ.
26-07-2016 26-07-2016 ΠΟΛ.1114/22-07-2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
26-07-2016 26-07-2016 ΠΟΛ.1112/25-07-2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου ...
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2705/26-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2702/26-07-2016 ΕΤΑΚ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2704/26-07-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2703/26-07-2016 ΦΠΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2699/26-07-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2701/26-07-2016 ΚΒΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2700/26-07-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221 / 26-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219 / 26-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220 / 26-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΤ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δελτίο Τύπου 25-07-2016: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217/25.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/25.07.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2686 / 25-7-2016 Ε.Λ.Π.
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 890 / 25-7-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2688 / 25-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2687 / 25-7-2016 Κ.Β.Σ.
25-07-2016 25-07-2016 ΔΤ: Video-Διάσκεψη με Προϊσταμένους Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας Δελτίο Τύπου 25-07-2016: Video-Διάσκεψη με Προϊσταμένους Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 888 / 25-7-2016 Ε.Λ.Π.
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 889 / 25-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ - Κ.Φ.Α.Σ.
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218 / 25-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2685 / 25-7-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016: Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκ. μηχανισμού... Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από δικηγορικές εταιρείες του ν.4194/2013.
22-07-2016 22-07-2016 ΔΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.). ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/07/2016: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.).
22-07-2016 22-07-2016 ΠΟΛ. 1101/08-07-2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΥΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Υ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων.
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2673/22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΚΒΣ ΜΗΤΡΩΟ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2675/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΑΦ Β΄ 1111600 ΕΞ 2016: Κοινοποίηση της αριθμ. 127/2016 γνωμοδότησης του ... ΔΕΑΦ Β΄ 1111600 ΕΞ 2016: Κοινοποίηση της αριθμ. 127/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολογική αντιμετώπιση ζημιών σε χρήσεις μέχρι τις 31.1.2.2013, ...
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΑΦΒ΄1111586 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων... ΔΕΑΦΒ΄1111586 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη α...
22-07-2016 22-07-2016 ΠΟΛ. 1107/18-07-2016 ΠΟΛ. 1107/18-07-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94)
22-07-2016 22-07-2016 ΠΟΛ. 1108/18-07-2016 ΠΟΛ. 1108/18-07-2016: Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν. 2860/...
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2673/22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΚΒΣ ΜΗΤΡΩΟ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2666 / 22-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2684 / 22-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2683 / 22-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2679 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2005
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2677 / 22-7-2016 ΦΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2667 / 22-7-2016 Κ.Β.Σ.
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 887 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2671 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2678 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2674 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/97, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2672 / 22-7-2016 Φ.Μ.Α.Π.
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2668 / 22-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2670 / 22-7-2016 ΦΠΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2669 / 22-7-2016 ΦΠΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2681/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ