Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4369 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183 / 6-11-2015 ΚΦΑΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4358/06-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4359/06-11-15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4357/06-11-15 ΚΒΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 192 / 6-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ 1
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 191 / 6-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ 2
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 190 / 6-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 189 / 6-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 188 / 6-11-2015 ΚΒΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 187 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 185 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4367 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 186 / 6-11-2015 ΦΠΑ
06-11-2015 06-11-2015 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (Οκτώβριος 2015) Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της ...
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4371 / 6-11-2015 ΕEΤΗΔΕ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4370 / 6-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ BIΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4363/06.11.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4362/06.11.2015 ΚΒΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4361/06.11.2015 ΚΒΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4360/06.11.2015 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4365/06.11.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4364/06.11.2015 ΦΠΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4355/06-11-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4356/06-11-2015 ΚΦΑΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4368/06-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-11-2015 05-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 181 / 5-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
05-11-2015 05-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182 / 5-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-11-2015 05-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 179 / 5-11-2015 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
05-11-2015 05-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 180 / 5-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68 / 4-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/11/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 4-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 60/04-11-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2015 03-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 178 / 3-11-2015 ΦΠΑ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
03-11-2015 03-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 177 / 3-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
03-11-2015 03-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4352/03-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-11-2015 03-11-2015 ΠΟΛ. 1242/27-10-2015 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2015 - 2016.
03-11-2015 03-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4532/03-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-11-2015 03-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4353/03-11-15 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
03-11-2015 03-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 59/03.11.15 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4327 / 2-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4346 / 2-11-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
02-11-2015 02-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 2-11-2015 ΚΒΣ