Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2156 / 14-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2158 / 14-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2157 / 14-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2143 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2144 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2153 / 14-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2152 / 14-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 638 / 14-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 637 / 14-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 636 / 14-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 78 / 14-6-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
14-06-2016 14-06-2016 Δ. ΟΡΓ. Δ 1089439 ΕΞ 2016: «Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, ενόψει της ... Δ. ΟΡΓ. Δ 1089439 ΕΞ 2016: «Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο».
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2150/14-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2151/14-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143 / 14-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164 / 14-6-2016 Φ.Π.Α.
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2163 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2162 / 14-6-2016 Κ.Β.Σ.
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ.
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159 / 14-6-2016 ΚΒΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2149 / 14-6-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΑΡΘ.10 Ν.1809/1988
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2148 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2147 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2146 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2162 / 14-6-2016 Κ.Β.Σ.
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164 / 14-6-2016 Φ.Π.Α.
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2163 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143 / 14-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ.
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159 / 14-6-2016 ΚΒΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2149 / 14-6-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΑΡΘ.10 Ν.1809/1988
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2148 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2147 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2146 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2145/14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2133 / 13-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 141 / 13-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 140 / 13-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2142/13-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2137/13-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 634 / 13-6-2016 Κ.Β.Σ.
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2137 / 13-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633 / 13-6-2016 Κ.Β.Σ.
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633 / 13-6-2016 Κ.Β.Σ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 632 / 13-6-2016 Κ.Β.Σ.
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 631 / 13-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 157 / 13-6-2016 ΕΝΦΙΑ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2136 / 13-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΤΕΛΗ ΧΑΤΡΟΣΗΜΟΥ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2135 / 13-6-2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 156 / 13-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ