Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1502/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 535/16-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1501/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1499/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1500/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1498/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1497/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1495/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1496/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1493/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1494/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1491/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1492/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 12/16-02-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1470/16-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 530/16-2-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 533/16-2-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 532/16-2-2017 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/16-2-2017 Κ.Φ.Δ.
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1479/16-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1504/16-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1503/16-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/16-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/16-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2017 16-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50/16-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/16-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 529/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 526/15-02-2017 Φ.Π.Α.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 528/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 527/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524/15-02-2017 Φ.Π.Α.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 525/15-02-2017 Φ.Π.Α.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1460/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518/15.02.2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1455/15-02-2017 ΔΩΡΕΕΣ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1459/15-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1458/15-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1456/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1453/15-02-2017 ΦΠΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1451/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1452/15-02-2017 ΦΠΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1450/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1449/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519/15-02-2017 Φ.Ε. & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1461/15-02-2017 ΦΑΠ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1464/15-02-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1463/15-02-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1462/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ