Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1736/30-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 1809/88
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4636/30-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4626/30-12-2016 ΚΒΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1737/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4613/ 29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4614/ 29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4594/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4598/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4597/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4596/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4595/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4576/29-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4593/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4580/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4579/29-12-2016 ΚΒΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4578/29-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4577/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1721/29.12.2016 ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4575/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ 54 Ν 4174/2013
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4574/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ 54 Ν 4174/2013
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4573/29-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1717/29-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1720/29.12.2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1719/29.12.2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97.
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1718/29.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 419/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1716/29-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1715/29-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 420/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΠΟΛ. 1200/27-12-2016 Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξει...
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1734/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4592/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4591/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 550/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1731/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 551/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4616/29-12-2016 ΚΒΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4617/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4609/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4615/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4612/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4611/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4610/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4606/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4605/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4604/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4603/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4608/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4607/29-12-2016 ΕΝΦΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4587/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ