Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1616/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1603/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1608/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1607/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1606/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1605/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.)-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1604/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.)-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1559/20-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΕΤΗΔΕ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1602/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1633/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1637/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1636/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1635/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1634/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1601/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1621/20.04.2015 Κ.Β.Σ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1619/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1638/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/04/2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1592/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1598/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1597/20-04-2015 ΦΠΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1591/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1617/20-04-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1630/20-04-2015 ΦΑΠ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1618/20-04-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1590/20-04-2015 Κ.Β.Σ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1600/20/04/2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1622 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1451/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1692/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2015 18-04-2015 ΔΤ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1571 / 17-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1578 / 17-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1573 / 17-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1572 / 17-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1576 / 17-4-2015 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1577 / 17-4-2015 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1580/17-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1579/17-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1570 / 17-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1569 / 17-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1568 / 17-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1567 / 17-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2015 17-04-2015 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου - Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1574/17-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-04-2015 17-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1575/17-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-04-2015 16-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1551 / 16-4-2015 ENΦΙΑ
16-04-2015 16-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1552 / 16-4-2015 ENΦΙΑ
16-04-2015 16-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1553/16-04-2015 ΑΦΕ