Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85/11-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 84/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2017 11-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83/11-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-01-2017 11-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 82/11-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-01-2017 11-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81/11-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183/11-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 60/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59/10-01-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146/10-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/10-01-2017 Φ.Π.Α.
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148/10-01-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ. 3 περ. στ΄ του Ν.4337/2015
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147/10-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134/10-01-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145/10-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144/10-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135/10-01-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129/10-01-2017 ΕΝΦΙΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133/10-01-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 65/10-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.4 Ν.2523/97
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 67/10-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62/10-01-2017 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ.
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64/10-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.αρ.6 Ν.2523/97
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63/10-01-2017 Φ.Π.Α.
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142/10-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΚΒΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.6 Ν.2523/97
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143/10-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162/10-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159/10-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 07/10-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128/10-01-2017 ΚΒΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Π.Ε.Π. Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
10-01-2017 10-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 57/10-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Π.Ε.Π. Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ