Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79/16-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81/16-01-2014 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80/16-01-2014 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/16-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 76/16-01-2014 ΚΒΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 77/16-01-2014 ΚΒΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83/16-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-01-2014 15-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 75/15-01-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ν.3986/2011)
15-01-2014 15-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9 / 15-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-01-2014 15-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8 / 15-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73/14-01-2014 Κ.Β.Σ.
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68/14-01-2014 ΚΒΣ
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 69 / 14-1-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70 / 14-1-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 71 / 14-1-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 72 / 14-1-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-01-2014 14-01-2014 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 74/14-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
13-01-2014 13-01-2014 Μηνιαία Κατάστ. Πελατών Προμηθευτών&Συναλλαγών - ΜΥΦ(Πιλοτική Φάση-προδιαγραφές) Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών & Συναλλαγών - ΜΥΦ (Πιλοτική Φάση-προδιαγραφές)
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 60 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 58 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 65 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 67 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 66 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46 / 13-1-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47 / 13-1-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48 / 13-1-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 49 / 13-1-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 50 / 13-1-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 51 / 13-1-2014 Κ.Β.Σ.
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 07 / 13-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6 / 13-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52 / 13-1-2014 Κ.Φ.Α.Σ.
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 53 / 13-1-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 57 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61 / 13-1-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63/13-01-2014 ΚΒΣ
13-01-2014 13-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/13-01-2014 ΚΒΣ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31/10-01-2014 ΚΒΣ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30/10-01-2014 ΚΒΣ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 42/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 43/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ