Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-07-2014 10-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185/10-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2154/10-7-14 ΦΜΑ
10-07-2014 10-07-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164/10-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161/10-07-2014 Φ.Μ.Α.Π.
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2163/10-07-2014 ΚΒΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2162/10-07-2014 ΚΒΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168/10-07-2014 ΦΠΑ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2144 / 8-7-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2146 / 8-7-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2145 / 8-7-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2138 / 8-7-2014 ΕΤΑΚ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2143 / 8-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2142 / 8-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2141 / 8-7-2014 ΦΑΠ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2140 / 8-7-2014 ΦΑΠ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2139 / 8-7-2014 ΦΑΠ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2147 / 8-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της ...
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2136/07-07-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2113/07-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2116 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2130 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2131 / 7-7-2014 Κ.Β.Σ.
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2129 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132 / 7-7-2014 K.Φ.Α.Σ.
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2128 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2127 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2115 / 7-7-2014 Κ.Β.Σ.
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2112 / 7-7-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2111 / 7-7-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2114/07-07-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2137/07-07-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2133/07-07-14 ΦΠΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2135/07-07-14 ΦΠΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2134/07-07-14 ΦΠΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2123/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2125/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2124/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2118/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2122/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2121/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2120/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2119/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2117/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2109/4-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2110/4-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2108/04-07-2014 ΚΒΣ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2104/04-07-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2107/04-07-2014 ΚΒΣ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2106/04-07-2014 ΚΒΣ