Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-07-2014 25-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2775/25-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2272 / 24-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2269/24-07-2014 ΜΗΤΡΩΟ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2271/24-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΚΒΣ * ΦΠΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2266/24-07-14 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 35 Ν.2238/94
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2270/24-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2267/24-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2268/24-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2273/24-07-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2274/24-07-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ
23-07-2014 23-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 193 / 23-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-07-2014 23-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2263 / 23-7-2014 ΚΒΣ
23-07-2014 23-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2264/23-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-07-2014 23-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2265/23-07-2014 Κ.Φ.Α.Σ.
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2250/22-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2256/22.07.14 ΑΕΠ Κ.Β.Σ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2254/22.07.14 Κ.Β.Σ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2255/22.07.14 ΑΕΠ Κ.Β.Σ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192 / 22-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2261/22-07-2014 ΚΒΣ
22-07-2014 10-07-2014 Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2014)
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2249 / 22-7-2014 Φ.Π.Α.
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2248 / 22-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2014 22-07-2014 ΠΟΛ. 1180/16-07-2014 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α).
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2253/22-7-14 ΚΒΣ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2259/22-07-2014 ΚΒΣ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2257/22-07-2014 ΚΒΣ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2258/22-07-2014 ΚΒΣ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2251/22-07-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2262/22.07.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2252/22.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
22-07-2014 22-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2260/22-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2014 21-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2240 / 21-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2014 21-07-2014 Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβί...
21-07-2014 21-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2247/21-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-07-2014 21-07-2014 ΠΟΛ. 1176/14-07-2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) «Yποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
21-07-2014 21-07-2014 ΠΟΛ. 1175/14-07-2014 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.
21-07-2014 21-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191/21-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2014 21-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2243/21-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2014 21-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2242/21-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2014 21-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2241/21-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2014 21-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2244/21-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2014 21-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2245/21-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2014 21-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2246/21-07-2014 Κ.Β.Σ.
19-07-2014 19-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4345 / 19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2014 18-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2234 / 18-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2014 18-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2233 / 18-7-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-07-2014 18-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2230 / 18-7-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΒΣ
18-07-2014 18-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190/18-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2014 18-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2239/18-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ