Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113/8-6-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1237/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 103/08-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104/08-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3251/07-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3247/07-06-2017 ΦΠΑ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3250/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3249/07-06-2017 ΦΠΑ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3248/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3244/07-06-2017 Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3246/07-06-2017 Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3245/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2017 07-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. -ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3243/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3242/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΝ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102/07-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3241/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1232/07-06-2017 Κ.Φ.Δ.
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1234/07-06-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1233/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/07-06-2017 Κ.Φ.Δ.
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/6-6-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1228/6-6-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/6-6-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1221/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225/6-6-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1224/6-6-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1223/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1222/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1219/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-06-2017 06-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101/06-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1218/06-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3238/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3240/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3239/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3234/06-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΦΔ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3237/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3236/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3235/06-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3233/06-06-2017 ΦΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3231/06-06-2017 ΦΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3232/06-06-2017 ΦΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3229/06-06-2017 ΦΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3230/06-06-2017 ΦΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3227/06-06-2017 ΦΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3228/06-06-2017 ΦΜΑ
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3226/06-06-2017 ΦΜΑ