Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/03-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2014 02-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 215 / 2-2-2014 Φ.Α.Π.
31-01-2014 31-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 1/31-01-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
31-01-2014 31-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52 / 31-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-01-2014 31-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/31-01-2014 ΚΒΣ
30-01-2014 30-01-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/18-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 178/30-01-2014 ΚΒΣ, ΦΠΑ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 175/30-01-14 Κ.Β.Σ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 179/30-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν.2523/1997 – Κ.Β.Σ.
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 177/30-01-2014 ΕΙΚΟΝΙΚΑ – ΦΠΑ – ΕΦΚ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 176/30-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ- ΚΒΣ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 174/30-01-2014 ΦΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 171 / 29-1-2014 ΚΒΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 173 / 29-1-2014 ΦΠΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 167/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 165/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50 / 29-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 29-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49 / 29-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48 / 29-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 172/29-01-2014 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΓΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156 / 29-1-2014 ΚΦΑΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169/29-01-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 170/29-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν 1882/90
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155/28-01-2014 ΦΜΑ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154/28-01-2014 Κ.Β.Σ. – ΚΦΑΣ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54 / 28-1-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153/28-1-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152/28-01-2014 Ε.Φ.Κ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/28-01-2014 ΚΒΣ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151/28-01-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/28-01-2014 ΦΠΑ