Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 808/20-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 751/20-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 803/20-03-2017 Κ.Β.Σ.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 802/20-03-2017 Φ.Π.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 752/20-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2057/20-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2122/20-03-2017 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2079/20-03-2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2061/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2058/20-03-2017 Φ.Μ.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2056/20-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 750/17-03-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2007,2008, ΠΕΠ ΦΠΑ 2007,2008, ΦΠΑ 2007,2008, ΦΕ ΟΙΚ. 2008,2009
17-03-2017 17-03-2017 Παρακολούθηση Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης 2017 Παρακολούθηση Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης 2017
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 748/17-03-2017 Φ.Π.Α.
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 749/17-03-2017 Φ.Π.Α.
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2054/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2055/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6 ν.2523/97, Πρόστιμο Ν.4337/2015
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2050/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΦΠΑ, έκτακτη οικονομική εισφορά Ν.3758/2009
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2053/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2052/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΦΠΑ, έκτακτη οικονομική εισφορά Ν.3758/2009
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2049/17-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2051/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΦΠΑ, έκτακτη οικονομική εισφορά Ν.3758/2009
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2041/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2046/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2045/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2038/17-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2040/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2039/17-03-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/17-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2047/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2048/17-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2042/17-3-2017 ΦΠΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2044/17-3-2017 ΦΠΑ
17-03-2017 17-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2043/17-3-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ § 4 ΑΡΘ.4 Ν. 2523/97
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 744/16-03-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 742/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 746/16-03-2017 Κ.Β.Σ.
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 745/16-03-2017 Φ.Ε.
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 743/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2037/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2031/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2035/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2034/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2033/16-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2032/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2022/16-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2020/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2021/16-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ
16-03-2017 16-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63/16-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ