Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-12-2015 01-12-2015 ΔΤ: ΛΗΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/11/2015: ΛΗΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4640/01.12.2015 ΚΒΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4642/01-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4641/01-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4639/01.12.2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 73/01-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 76/01-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 75/01-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 74/01-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/01-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 72/01-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 71/01-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4646/01-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4645/01-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/01-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4644/01-12-2015 Φ.Π.Α.
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4643/01-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 68/01.12.2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 70/01.12.2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 69/01.12.2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 67/01.12.2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
30-11-2015 30-11-2015 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μ...
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 236 / 30-11-2015 εισόδημα –εξωλογιστικός προσδιορισμός
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4565 / 30-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 232 / 30-11-2015 K.B.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 234 / 30-11-2015 K.B.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 233 / 30-11-2015 K.B.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 230 / 30-11-2015 K.B.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 231 / 30-11-2015 K.B.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 229 / 30-11-2015 K.B.Σ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4577 / 30-11-2015 ΦΑΠ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4593 / 30-11-2015 ΦΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4591 / 30-11-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 251 / 30-11-2015 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4575 / 30-11-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 245 / 30-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/1997
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 247 / 30-11-2015 ΚΒΣ-ΦΠΑ – ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 246 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 243 / 30-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/1997
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 244 / 30-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/1997
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 241 / 30-11-2015 Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 242 / 30-11-2015 Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 239 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 240 / 30-11-2015 Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 237 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 238 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4612/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4624/30-11-2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν. 4321/2015)
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4613/30-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ