Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128 / 19-2-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 483 / 19-2-2016 ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 482 / 19-2-2016 ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486 / 19-2-2016 ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 485 / 19-2-2016 ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 484 / 19-2-2016 ΕΣΟΔΑ ΟΦΕΙΛΕΣ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 481 / 19-2-2016 ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
19-02-2016 19-02-2016 ΠΟΛ. 1016/01/02/2016 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ Β΄2919/30.12.2015).
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492 / 19-2-2016 EN.Φ.Ι.Α.
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 24 / 19-2-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11 / 19-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 499 / 19-2-2016 Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Δ.
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 480 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 479 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 478 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 477 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130 / 19-2-2016 Φ.Π.Α.
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 496 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 497 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 488 / 19-2-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489 / 19-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 477/19-2-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491 / 19-2-2016 ΕΝ.ΦΙ.Α.
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 498 / 19-2-2016 ΚΒΣ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491 / 19-2-2016 ΕΝ.ΦΙ.Α.
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 498 / 19-2-2016 ΚΒΣ
18-02-2016 18-02-2016 ΠΟΛ. 1022/11-02-2016 Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξε...
18-02-2016 18-02-2016 ΠΟΛ. 1020/21-01-2016 ΠΟΛ. 1020/21-01-2016: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 469 / 18-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 476 / 18-2-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 471 / 18-2-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126 / 18-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 470 / 18-2-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127 / 18-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473 / 18-2-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 475 / 18-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 474 / 18-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 472 / 18-2-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 124 / 18-2-2016 ΚΒΣ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125 / 18-2-2016 ΚΒΣ
18-02-2016 18-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468 / 18-2-2016 Φ.Π.Α.