Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1986/04-04-2018 ΚΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4446/2016
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1984/04-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 5 Ν.2523/1997 & ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015 – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1985/04-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 5 Ν.2523/1997 & ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015 – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1983/04-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1981/04-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1982/04-04-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΦΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1979/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1980/04-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1976/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1978/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1977/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1973/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1975/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1974/04-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1970/04-04-2018 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1972/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971/04-04-2018 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1969/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/04-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1968/04-04-2018 Φ.Μ.Α
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1966/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1965/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1964/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1963/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4472/17) – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1962/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4472/17) – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1960/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1961/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1959/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1958/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1957/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1956/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1955/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1954/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1952/03-04-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1953/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1949/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1951/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1950/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1947/03-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1948/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1944/03-04-2018 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1946/03-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1945/03-04-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1942/03-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1943/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –– ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΕΔΑΠΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1939/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1941/03-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1940/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1936/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1937/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ