Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159/24-04-2018 ΚΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 829/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2013-ΦΟΡ ΕΤΗ 2014-2016
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2157/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2158/24-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2156/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2154/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2155/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2153/24-04-2018 ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2152/24-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2151/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2150/24-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 10 Ν.1809/88 – ΑΠΩΛΕΙΑ Φ.Τ.Μ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2148/24-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54§§1,2 Ν. 4174/13-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2149/24-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2146/24-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2147/24-4-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ. 5 Ν. 3833/2010- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2144/24-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2145/24-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/24-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828/23-04-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2142/23-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827/23-04-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2143/23-04-2018 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1143/21-09-2016
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2140/23-04-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2141/23-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΜΕΛΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ)
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2139/23-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2138/23-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826/20-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Άρθρου 7 παρ. 3 και 5 του Ν.4337/2015)
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 Ν.4174/2013, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ – ΦΟΡ ΕΤΟΣ 2017 -ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823/20-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 820/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΟΛ 1037/2005 - ΧΡΗΣΗ 2012 -ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 817/20-04-2018 Αρνητική απάντηση σε αίτηση-Πληροφοριακού χαρακτήρα
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819/20-04-2018 Κ.Φ.Δ.
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818/20-04-2018 Φ.Μ.Α. – ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 815/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 816/20-04-2018 EΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2133/20-04-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2137/20-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2136/20-04-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2135/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2134/20-04-2018 ΕΝΦΙΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2131/20-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2129/20-04-2018 ΦΠΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2130/20-04-2018 ΦΠΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2128/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2126/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2127/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ