Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 114/23-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 109/23-01-2014 Κ.Β.Σ.
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110/23-01-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 111/23-01-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28 / 22-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26 / 22-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27 / 22-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 108 / 22-1-2014 Κ.Β.Σ.
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107/22-01-2014 ΕΝΦΙΑ
21-01-2014 21-01-2014 Ανακοίνωση για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους Μέχρι 31/3/2014 η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής στα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 105 / 21-1-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 104 / 21-1-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103 / 21-1-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 106/21-1-14 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101/21-01-14 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102/21-01-14 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99 / 20-1-2014 Κ.Β.Σ.
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100/20-01-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 118 / 20-1-2014 ΚΒΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 119 / 20-1-2014 ΚΒΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25 / 20-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 96/17-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97/17-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 94/17-01-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 90 / 17-1-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΦΠΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 91 / 17-1-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16 / 17-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 92 / 17-1-2014 ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΕΦΚ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 98/17-01-2014 ΚΒΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 89/17-01-2014 ΦΠΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 93/17-01-2014 ΦΠΑ – ΚΒΣ – ΕΦΚ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95/17-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85/16-01-14 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 87/16-01-14 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 86/16-01-14 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 84/16-01-14 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88/16-01-2014 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 82 / 16-1-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΕΡΔΩΝ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15 / 16-1-2014 ΚΒΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11 / 16-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ