Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2545 / 11-7-2016 Κ.Β.Σ.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2537 / 11-7-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2536 / 11-7-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2535 / 11-7-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2534 / 11-7-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2532 / 11-7-2016 Φ.Π.Α.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2531 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2524 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179 / 11-7-2016 ΦΠΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2542 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2544 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2543 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2539 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2541 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2540 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2538 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 183 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 183 / 11-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2549 / 11-7-2016 Ε.Λ.Π.
08-07-2016 08-07-2016 ΔΤ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/07/2016: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08-07-2016: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2507/08-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 180/8.7.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2508 / 8-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡ. 10 ΠΑΡ.1,3 ΠΕΡ. δ’ και ΠΕΡ. στ’ ΤΟΥ Ν.1809/88
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2505 / 8-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2506 / 8-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2503 / 8-7-2016 ΚΦΑΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2511 / 8-7-2016 Εισόδημα
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2510 / 8-7-2016 Εισόδημα
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2509 / 8-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2504 / 8-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 174 / 8-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2502 / 8-7-2016 ΑΡΘΡΟΥ 4 του ν. 3446/2006
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 177 / 8-7-2016 Φ.Π.Α.
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 176 / 8-7-2016 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175 / 8-7-2016 Φ.Π.Α.
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 809 / 8-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ & ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 811 / 8-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ & ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 810 / 8-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ & ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 807 / 8-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 808 / 8-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ & ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179 / 8-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181 / 8-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ