Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 87/21-11-2013 ΑΚΙΝΗΤΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 84/21-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 82/21-11-2013 ΚΒΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83/21-11-2013 ΚΒΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80/21-11-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81/21-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 21-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-11-2013 20-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79/20-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. - ΦΠΑ
20-11-2013 20-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 20-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-11-2013 20-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/20-11-2013 ΚΦΑΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 74/19-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 19-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77 / 19-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 75/19-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 19-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-11-2013 18-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73/18-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2013 18-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 18-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-11-2013 18-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 18-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 67/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 71/15-11-2013 ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 65/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63 / 15-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62 / 15-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 69/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 72/15-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 66/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ- ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64/15-11-2013 ΚΒΣ
14-11-2013 14-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61/14-11-2013 ΚΒΣ
14-11-2013 14-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63/14-11-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
14-11-2013 14-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62/14-11-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 58/13-11-2013 Κ.Β.Σ.