Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-07-2016 13-07-2016 ΔΤ: Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/07/2016: Διάθεση στο ευρύ κοινό του πληροφοριακού συστήματος της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης»
13-07-2016 13-07-2016 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188 / 13-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/13.07.2016
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819 / 13-7-2016 ΕΤΑΚ - ΦΑΠ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818 / 13-7-2016 ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2572 / 13-7-2016 Κ.Β.Σ.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101 / 13-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818 / 13-7-2016 ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819 / 13-7-2016 ΕΤΑΚ - ΦΑΠ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188 / 13-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/13.07.2016
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2572 / 13-7-2016 Κ.Β.Σ.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101 / 13-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 100/13-07-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 820 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 186 / 13-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 817 / 13-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 816 / 13-7-2016 K.B.Σ.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 187 / 13-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-07-2016 12-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/12-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / Φ.Π.Α. / ΠΡ. Φ.Π.Α. ΑΡ. 6
12-07-2016 12-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 813 / 12-7-2016 Κ.Β.Σ.
12-07-2016 12-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 815 / 12-7-2016 Φ.Π.Α.
12-07-2016 12-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 814 / 12-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2550/11-07-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2551/11-07-2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2512/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΦΜΑΠ – ΕΦΑ - ΚΒΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2513/11-07-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.1809/88
11-07-2016 11-07-2016 ΔΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Δελτίο Τύπου 11-07-2016: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2552/11-07-2016 ΚΒΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2523 / 11-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2533 / 11-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2530 / 11-7-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2522/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013, 2014
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2529/11-07-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΟΣ 2016
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2528/11-07-2016 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2527/11-07-2016 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2526/11-07-2016 Κ.Β.Σ. ΦΟΡΟΡΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2525/11-07-2016 Κ.Β.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2514/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2521/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2520/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2519/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2518/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2517/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2516/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2515/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2546 / 11-7-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2548 / 11-7-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2547 / 11-7-2016 Κ.Β.Σ.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 180 / 11-7-2016 ΚΒΣ