Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 337 / 7-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1316 / 7-4-2016 ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1317 / 7-4-2016 ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1314 / 7-4-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1315 / 7-4-2016 ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1320 / 7-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜ-ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1319 / 7-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1318 / 7-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1321 / 7-4-2016 ΤΕΛΗ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ2016: Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου... Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο βασικός εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ε...
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1322/07-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1313 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016:Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών... Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1305 / 6-4-2016 ΕΝΦΙΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΠΟΛ.1042/16-03-2016 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1304 / 6-4-2016 ΕΝΦΙΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης. Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1309 / 6-4-2016 ΕΝΦΙΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1302 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1307 / 6-4-2016 ΕΝΦΙΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1310 / 6-4-2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73 / 6-4-2016 ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1303 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1306 / 6-4-2016 Κ.Β.Σ.
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 6-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1308 / 6-4-2016 ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72 / 6-4-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1312 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1311 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΤ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/04/2016: ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
06-04-2016 06-04-2016 ΔΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/04/2016: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
05-04-2016 05-04-2016 Δ.Τ.: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 333 / 5-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1296 / 5-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 45 / 5-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1295 / 5-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36 / 5-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 3446/2006
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1301 / 5-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1300 / 5-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331 / 5-4-2016 Ν.4308/14(ΕΛΠ)
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331 / 5-4-2016 Ν.4308/14(ΕΛΠ)
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 334 / 5-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 335 / 5-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1294 / 5-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 330 / 5-4-2016 Ν.2238/94
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1298 / 5-4-2016 ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1297 / 5-4-2016 ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΠΟΛ. 1039/01-01-2016 Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής ...
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 5-4-2016 Κ.Β.Σ.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1292 / 5-4-2016 ΚΒΣ