Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1815/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν.4337/15 & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/13
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1812/23-3-2018 ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΜΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1814/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν.4337/2015 & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν.2523/1997
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1811/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1808/23-03-2018 ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1810/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1809/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1805/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1807/23-03-2018 ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1806/23-03-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1804/23-3-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1841/23-3-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1840/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1838/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1839/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1836/23-3-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1837/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1834/23-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 εκπρόθεσμης υποβολής
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1835/23-3-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1832/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1833/23-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 εκπρόθεσμης υποβολής
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1829/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1831/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1830/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827/23-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – εισαγγελική παραγγελία – τυπική πλημμέλεια
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1828/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1825/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΆΡΘΡΟΥ 54 Ν4174/13
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1822/23-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1824/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΆΡΘΡΟΥ 54 Ν4174/13
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1823/23-03-2018 ΚΒΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1821/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Ν.2523/97 & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ 4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1820/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ & ΦΜΥ Ν.2523/97 & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ 4174/2013
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683/22-3-2018 Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684/22-3-2018 Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682/22-3-2018 Ε.Λ.Π. – Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. α) και παράγρ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013)
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681/22-3-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 678/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. α) και παράγρ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013)
22-03-2018 22-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 676/22-03-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 677/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΤΟΥ Ν. 4174/2013
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674/22-03-2018 ATOMIKΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 675/22-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 672/22-03-2018 Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673/22-03-2018 Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 671/22-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 670/22-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 668/22-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 669/22-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ