Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2280/03-04-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2279/03-04-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2278/03-04-2017 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
31-03-2017 31-03-2017 ΔΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2017: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
31-03-2017 31-03-2017 Εγχειρίδιο διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού Εγχειρίδιο διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού
31-03-2017 31-03-2017 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ
31-03-2017 31-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 871/31-03-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
31-03-2017 31-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2248/31-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2017 31-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2247/31-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2017 31-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/31-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 869/30-03-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 870/30-03-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 867/30-03-2017 ΦΜΑ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 868/30-03-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 866/30-03-2017 ΦΜΑ
30-03-2017 30-03-2017 Πρόσκληση για θέσεις προϊσταμένων της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τη...
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 865/30-03-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 863/30-03-2017 Φ.Μ.Α.Π.
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 864/30-03-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 860/30-03-2017 Φ.Μ.Α.Π.
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862/30-03-2017 Φ.Μ.Α.Π.
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861/30-03-2017 Φ.Μ.Α.Π.
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2244/30-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859/30-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2242/30-03-2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2243/30-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/30-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2241/30-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2240/30-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2245/30-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2246/30-03-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 39/30-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 858/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-03-2017 29-03-2017 Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2239/29-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 857/29-03-2017 ΦΑΠ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 856/29-03-2017 ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/1997
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2238/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2236/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2237/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ , Πρόστιμα ΦΠΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2235/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2232/29-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4337/15
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2234/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2233/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2231/29-03-2017 ΚΒΣ
29-03-2017 29-03-2017 Συμπλ. Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπ. Τμήματος Γ.Δ.Ο.Υ ... Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικώ...
29-03-2017 29-03-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας... ΔΔΑΔ Γ 1047511 ΕΞ 2017: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Γενι...
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 855/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/29-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-03-2017 28-03-2017 ΠΟΛ. 1047/24-03-2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.