Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 689 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 688 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 687 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 724/20-02-2015 ΕΕΤΗΔΕ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681/20-02-2015 ΚΒΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684/20-02-2015 ΦΠΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683/20-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682/20-02-2015 ΚΦΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680/20-02-2015 ΦΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713 / 20-2-2015 ΕIΣΟΔΗΜΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 712 / 20-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704 / 20-2-2015 ΕNΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679/20-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679/20-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’(ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/19...
20-02-2015 20-02-2015 ΠΟΛ. 1017/15-01-2015 ΠΟΛ. 1017/15-01-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695/20-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 728/20-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 727/20-02-2015 ΕΝΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 726/20-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 725/20-02-2015 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700/20-02-2015 ΕΝΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696/20-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693/20-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694/20-02-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 699/20-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΝΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697/20-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698/20-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΝΦΙΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702/20-02-15 ΦΜΑΠ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 714 / 20-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
19-02-2015 19-02-2015 ΠΟΛ. 1036/26-01-2015 Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
19-02-2015 19-02-2015 ΠΟΛ. 1015/14-01-2015 ΠΟΛ. 1015/14-01-2015: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
19-02-2015 19-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 658 / 19-2-2015 ΚΦΑΣ
19-02-2015 19-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 669 / 19-2-2015 ΕΝΦΙΑ 2014
19-02-2015 19-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 668 / 19-2-2015 ΦΠΑ
19-02-2015 19-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 645 / 19-2-2015 ΕΝΦΙΑ
19-02-2015 19-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 655/19.02.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-02-2015 19-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 657/19.02.2015 ΕΕΤΗΔΕ
19-02-2015 19-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 638/19-02-2015 ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
19-02-2015 19-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 639/19-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ