Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2325/05-04-2017 ΚΒΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2327/5-4-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2326/5-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2323/05-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 914/05-04-2017 Κ.Β.Σ.
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 912/05-04-2017 Φ.Π.Α
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 913/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 911/05-04-2017 Κ.Β.Σ.-Φ.Ε. – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97)
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 910/05-04-2017 Κ.Β.Σ.
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 907/05-04-2017 ΚΒΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 909/05-04-2017 Κ.Β.Σ.
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 908/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 904/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906/05-04-2017 ΑΡ. 8 § 12 Ν.1882/1990
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 905/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 901/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 902/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2369/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 900/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ (ΤΕΚΜΗΡΙΟ)
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2365/05-04-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2368/05-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2367/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2366/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2363/05-04-2017 ΚΒΣ – Εισόδημα –ΦΠΑ -Πρόστιμο ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2364/5-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2360/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2362/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2361/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2359/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2357/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2358/05-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2356/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2355/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2354/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2352/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2347/05-04-2017 ΕΕΤΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2348/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2345/05-04-2017 ΚΦΑΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2346/05-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.58Α Ν.4174/2013
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2343/05-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2344/05-04-2017 ΕΝΦΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2341/05-04-2017 ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘ. 7 Ν. 4337/2015, ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013, ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/1997-ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2342/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2324/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 41/05-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΠΟΛ. 1051/31-03-2017 ΠΟΛ. 1051/31-03-2017: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει».
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 893/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2009
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 895/4-4-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 894/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2007