Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2646 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2658 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2657 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2651 / 20-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2650 / 20-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2649 / 20-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Φ.Μ.Α.)
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2647 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2640 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2645 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2644 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2643 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2642 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2641 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2633 / 20-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ν.2523/97
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2639 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2638 / 20-7-2016 Εισόδημα – ΦΠΑ – Πρόστιμα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2637 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2636 / 20-7-2016 ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν1809/88
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2635 / 20-7-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΚΒΣ
20-07-2016 20-07-2016 Οδηγίες για καταχώρηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξ. νόμων στο έντυπο Ν. ΔΕΑΦ Β΄1110127 ΕΞ 2016: Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν.
20-07-2016 20-07-2016 Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013 ΔΕΑΦ Α 1109853/2016: Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ2016: Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας... Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων.
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208 / 20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209 / 20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208 / 20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209 / 20-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 879 / 20-7-2016 ΦΠΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 878 / 20-7-2016 ΦΠΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 880 / 20-7-2016 ΦΠΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 875 / 20-7-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 877 / 20-7-2016 ΦΠΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 876 / 20-7-2016 Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2652 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 874 / 20-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 873 / 20-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
19-07-2016 19-07-2016 ΔΤ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-07-2016:ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2015
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 104/19.07.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2631/19-07-2016 Κ.Β.Σ.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2624/19-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2623 / 19-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 105 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 109 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 108 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 107 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 106 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2632 / 19-7-2016 Κ.Β.Σ. –Πρόστιμο άρθρ.54 παρ.1θ και 2γ Ν. 4174/2013
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 860 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859 / 19-7-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)