Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4516/23-11-15 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4515/23-11-15 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4506/23-11-15 Φ.Π.Α.
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4505/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4503/23-11-2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4502/23-11-2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4501/23-11-2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4517/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4518/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/23-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4509/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4507/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4508/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 218 / 23-11-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
20-11-2015 20-11-2015 ΠΟΛ.1247/ 06-11-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ)
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4482 / 20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΚΝΤΧ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.1882/90
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4492/20.11.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4494/20.11.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
20-11-2015 20-11-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4499/20-11-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4483/20-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ
20-11-2015 20-11-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4493/20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4484/20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4495/20.11.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4498/20.11.2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4497/20.11.2015 Φ.Π.Α.
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4496/20.11.2015 Φ.Π.Α.
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4486 / 20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4481 / 20-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2238/1994
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4480 / 20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4479 / 20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 214 / 20-11-2015 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ.6 Ν.2523/97
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4489/20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4491/20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4490/20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4487/20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4488/20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4485/20-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4466 / 19-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΚΒΣ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4471/19-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4472/19-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4476/19-11-2015 Κ.Β.Σ.
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4474/19-11-2015 Κ.Β.Σ.
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4475/19-11-2015 Κ.Β.Σ.
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4462/19-11-15 ΚΒΣ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4465/19-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4478/19-11-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4477/19-11-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4473/19-11-2015 Κ.Β.Σ.
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4468/19-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4467/19-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ