Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3108/30-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3109/30-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3107/30-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3105/30-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3106/30-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3103/30-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3104/30-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3101/30-05-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3102/30-5-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3098/30-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3100/30-05-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3099/30-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1189/30-05-2017 Φ.Α.Π.
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3097/30-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1188/30-05-2017 Φ.Α.Π.
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/30-05-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2017 30-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187/30-05-2017 Φ.Α.Π.
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3088/29-05-2017 ΦΑΠ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1182/29-05-2017 ΠΕΠ Φ.Ε. 2016
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184/29-05-2017 Κ.Φ.Δ.
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1183/29-05-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1180/29-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1181/29-05-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2011-2014
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3096/29-05-2017 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3093/29-05-2017 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3095/29-05-2017 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3094/29-05-2017 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3091/29-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3092/29-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3089/29-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3090/29-05-2017 ΚΒΣ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3087/29-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/29-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3086/29-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ.54 Ν.4174/2013
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3085/29-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99/29.05.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3083/26-05-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3084/26-05-2017 Τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση επί αιτήματος
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3080/26-05-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3082/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3081/26-5-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3077/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3079/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3078/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3075/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3076/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3072/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3074/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3073/26-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-05-2017 26-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3069/26-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ