Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 668 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 669 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 669 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 670 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 671 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 672 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673 / 4-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολ. εισοδήματος Φ.Π. οικ. έτους 2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679/04-04-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681/04-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680/04-04-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682/04-04-2014 Φ.Π.Α.
04-04-2014 04-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 678/04-04-2014 ΚΒΣ
03-04-2014 03-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 663 / 3-4-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ - Κ.Φ.Α.Σ
03-04-2014 03-04-2014 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίου του οποίου παραχωρήθηκε χρήση έναντι ανταλλάγματος Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίου του οποίου παραχωρήθηκε η χρήση έναντι ανταλλάγματος ...
03-04-2014 03-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 16/03-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
03-04-2014 03-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 15/03-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-04-2014 02-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 662 / 2-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-04-2014 02-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 661 / 2-4-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
02-04-2014 02-04-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρ...
01-04-2014 01-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 675/01-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 640 / 28-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 646 / 28-3-2014 ΦΠΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 639 / 28-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 631/28-03-2014 ΚΒΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 632/28-03-2014 ΦΑΠ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 647/28-03-2014 ΦΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 651/28-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 654/28-03-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 653/28-03-2014 ΦΠΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 652/28-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 649/28-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 650/28-03-2014 ΚΒΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 648/28-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 638/28-03-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 636/28-03-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 637/28-03-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 629/28-03-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 635/28-03-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628/28-03-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633 / 28-3-2014 ΦΑΠ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 634 / 28-3-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Β.Σ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 630 / 28-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 641/28-03-2014 ΚΦΑΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΠΟΛ. 1285/ 31-12-2013 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. / ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών», όπως τροποποιήθηκε από την Α.Υ.Ο.Ο/ΠΟΛ 1200...
28-03-2014 28-03-2014 ΠΟΛ. 1063/ 21-02-2014 Καθορισμός Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του
28-03-2014 28-03-2014 ΠΟΛ. 1062/ 21-02-2014 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. / ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών»
28-03-2014 28-03-2014 ΠΟΛ. 1058/ 21-02-2014 Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ-Ταξιμέτρων, στα φορολογικά ταξίμετρα των οποίων παρατηρείται το φαινόμενο να επεμβαίνουν άτομα μη εξουσιοδοτημένα από τους κατα...
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 645/28-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 659/28-03-2014 ΦΑΠ