Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2124/20-04-2018 ΦΠΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2125/20-04-2018 ΦΠΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2122/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕφπ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2123/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕφπ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2120/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 - ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Π
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2121/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2118/20-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - Ν. 1620/1951 και Ν. 3492/2006
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2119/20-04-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/20.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 814/19-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ 2006-2013-ΦΟΡ ΕΤΟΣ 2014
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/19-04-2018 Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν.2523/1997
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 813/19-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 810/19-04-2018 Φ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 811/19-04-2018 Φ.Π.Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 808/19-04-2018 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟ’Ι΄ΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 809/19-04-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ.
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 807/19-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2006-2011
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2117/19-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/13
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2115/19-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2116/19-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2114/19-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Ε ΤΟΥ Ν.4174/2013
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2113/19-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/19-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2112/19-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ 54 ΠΑΡ 2 ΠΕΡ. Ε’. Ν. 4174/2013
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/19-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2110/18-04-2018 ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2111/18-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2109/18-04-2018 ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2108/18-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2107/18-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2103/18-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2106/18-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΕ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/16
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2105/18-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΑ-ΓΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 33/17-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 805/17-04-2018 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 806/17-04-2018 Φ.Π.Α.
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 804/17-04-2018 ΚΒΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2102/17-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 803/17-04-2018 Εισόδημα-Αναπηρία
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2099/17-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2101/17-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2100/17-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2096/17-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2098/17-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/17-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2095/17-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΗ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 801/16-04-2018 Φ.Π.Α. ΕΙΚΟΝΙΚΑ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 802/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – K.B.Σ.
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 799/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 800/16-04-2018 Κ.Β.Σ. ΕΙΚΟΝΙΚΑ