Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3554/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3558/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3557/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3556/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3555/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52/04-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 36/04-09-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3560/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-09-2015 03-09-2015 ΔΤ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Α.Φ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΤ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Α.Φ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
03-09-2015 03-09-2015 ΔΤ: 5.286 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5.286 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 24.08.2015 ΕΩΣ 30.08.2015
03-09-2015 03-09-2015 ΠΟΛ. 1178/11-08-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρ...
03-09-2015 03-09-2015 ΔΤ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΤ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
03-09-2015 03-09-2015 ΔΤ: Κατάσχεση 9.920.000 λαθραίων τσιγάρων ΔΤ: Κατάσχεση 9.920.000 λαθραίων τσιγάρων
03-09-2015 03-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3543/03-09-2015 ETAK-ΦΑΠ
03-09-2015 03-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3545/03-09-2015 Κ.Β.Σ.
03-09-2015 03-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3544/03-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΤ: ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΤ: ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
02-09-2015 02-09-2015 ΠΟΛ. 1177/11-08-2015 ΠΟΛ. 1177/11-08-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21816/26.06.2015 (ΦΕΚΒ΄1437/10.07.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σ...
02-09-2015 02-09-2015 ΠΟΛ. 1176/11-08-2015 ΠΟΛ. 1176/11-08-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 20622/17.06.2015 (ΦΕΚ Β΄/23.06.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σχετ. έγγ...
02-09-2015 02-09-2015 ΠΟΛ. 1172/03-08-2015 ΠΟΛ. 1172/03-08-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21815/2015 (ΦΕΚ Β΄1334/02.07.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σχετ. έγγρ....
02-09-2015 02-09-2015 ΠΟΛ. 1171/03-08-2015 ΠΟΛ. 1171/03-08-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21814/26.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1299/30.06.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σχετ....
02-09-2015 02-09-2015 ΔΤ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΤ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3538/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3542/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3541/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3540/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3539/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3517/01-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 10 Ν.1809/1988 ΦΗΜ, Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3528/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3530/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3529/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3506/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3526/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3507/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3518/01-09-2015 Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3514/01.09.2015 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ-Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3524 / 1-9-2015 Κ.Β.Σ.
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3515 / 1-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3527/01-09-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3512/01.09.2015 Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3513/01.09.2015 ΚΦΑΣ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3510/01.09.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3511/01.09.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3509/01.09.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3520/01-09-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3525/1-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ.
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3521/01-09-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3508/01-09-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3519/01-09-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3503/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ