Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390/01-02-2018 Φ.M.A.
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389/01-02-2018 Φ.M.A.
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1147/1-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 εκπρόθεσμη - απαράδεκτη
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1148/1-2-2018 ΕΝΦΙΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1143/1-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1146/1-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 εκπρόθεσμη - απαράδεκτη
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1145/1-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 εκπρόθεσμη - απαράδεκτη
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1144/1-2-2018 Αίτημα διαγραφής χρεών - απαράδεκτη
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1140/1-2-2018 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1142/1-2-2018 ΕΝΦΙΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1141/1-2-2018 ΕΝΦΙΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1139/1-2-2018 ΕΝΦΙΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1138/1-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1135/1-2-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1137/01-02-2018 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4321/2015
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1136/1-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1133/1-2-2018 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1134/1-2-2018 ΦΠΑ, Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1131/1-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1132/1-2-2018 ΦΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1129/1-2-2018 ΦΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1130/1-2-2018 ΦΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1127/1-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – έξοδα κίνησης και παράστασης
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1128/1-2-2018 ΦΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1125/01-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1126/01-02-2018 Φ.Μ.Α
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1124/01-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1123/01-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1122/01-02-2018 Φ.Π.Α
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1119/1-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/2016
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1121/01-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & Φ.Π.Α
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1120/01-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1117/01-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.58Α ΤΟΥ Ν.4174/2013
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1118/1-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/1-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1116/01-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/01.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/1-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/1-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16/1-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387/31-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1115/31-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1114/31-01-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1113/31-01-2018 ΕΝΦΙΑ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1110/31-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1112/31-01-2018 ΕΝΦΙΑ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1111/31-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
31-01-2018 31-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/31-01-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381/30-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
30-01-2018 30-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 378/30-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ