Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 474/11-3-14 Φ.Α.Π.
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 460/11-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 459/11-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/11-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473/11-03-14 ΦΜΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 477/11-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 470/11-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 472/11-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 471/11-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 464/11-03-2014 ΚΒΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 469/11-03-2014 ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468/11-03-2014 ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 467/11-03-2014 ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466/11-03-2014 ΚΒΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 465/11-03-2014 ΚΒΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 461/11-03-2014 ΚΒΣ - ΚΦΑΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 463/11-03-2014 ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 462/11-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2014 10-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 457/10-03-2014 ΦΑΠ
10-03-2014 10-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 456/10-03-2014 ΦΑΠ
10-03-2014 10-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 455/10-03-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 442/07-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ Αρθ. 5 & 9 Ν. 2523/1997
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 439/07-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 440/07-03-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 437 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 449 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 454 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 453 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 452 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 451 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 450 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 447 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 448 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 438 / 7-3-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 443 / 7-3-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 434/07-03-2014 Φ.Α.Π.
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 441/07-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 436/07-03-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 435/07-03-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 444/07-03-2014 ΦΠΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 446/07-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - ΚΒΣ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 445/07-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - ΚΒΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 428/06-03-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 9/06-03-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 432 / 6-3-2014 ΕΝΦΙΑ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115 / 6-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Δ.Ο.Υ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ... ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Δ.Ο.Υ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ.Ο.Υ. Α ΤΑΞΕΩΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1069/04-03-2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με...
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 429 / 6-3-2014 K.B.Σ.
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126 / 6-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ